الثلاثاء، 24 مايو 2016

انهم معماريو فضاءات الوعي، شعراء جاءوا من كل حدب وصوب

 

في كون لا متناهي لا بد الا ان يكون فهم المخلوقات المتناهية  بالضرورة متناهي. لكل نظام فلسفي، علمي، فني، ديني أو ايدولوجي، في كل عصر هناك دائما أفق للفكر وحدود بين المعلوم والهاوية. البعض يعيش داخل الحدود، والبعض الآخر يتسكع حولها. وأقل القليل يتجاوزها لخلق شيئا فوقها، وتخطي ماديتها، لاعمار ما هو خارجها.
انهم معماريو فضاءات الوعي، شعراء جاءوا من كل حدب وصوب: راقصين وممثلين ومخرجين وموسيقيين وعلماء وفلاسفة  وكتاب .

http://www.domusweb.it/it/notizie/2015/10/30/nasa_3-d_printed_habitat_challenge.html

La comprensione di creature finite in un universo infinito è necessariamente limitata; in ogni epoca e in ogni sistema filosofico, scientifico, artistico, religioso o ideologico c’è sempre un orizzonte di pensiero, un confine tra il conosciuto e l’abisso. Alcuni vivono entro quel confine, altri vi passeggiano attorno. Pochi lo superano e cercano di costruire qualcosa sopra l’abisso. Facendo un passo fuori dal mondo conosciuto, costruendo oltre i limiti del pensiero, ingrandiscono il mondo stesso a favore di tutti quanti. Sono queste le persone che io chiamo architetti, anche se possono essere poeti d’ogni sorta: scienziati, filosofi, ballerini, registi, scrittori, attori o musicisti.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق